Callio

Account

INFORMATIE

De accountvoorwaarden.

Deze accountsvoorwaarden zijn van toepassing op uw account van deze website. Door een account te maken, accepteert u deze accountsvoorwaareden en de gebruiksvoorwaarden op deze website volledig. Als u niet akkoord gaat met deze accountsvoorwaarden, of een deel ervan, dan moet u geen account maken op deze website.

Gegevens

Alle gegevens die je invoerd bij het maken van een account of bij het inloggen kunnen worden opgeslagen op de server voor onpebaalde tijd of tot je je account verwijderd. Op de pagina 'Je Account' kun je bekijken welke gegevens over je zijn opgeslagen. Bij het opslaan van je gegevens word gebruikt gemaakt van technieken als Cookies en Databanken.

Je account

Deze accountsvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website bij het maken en hebben van een account. Door deze website te gebruiken, accepteert u deze accountsvoorwaareden en alle bijkomende voorwaarden (samen: ‘gebruiksvoorwaarden’) op deze website volledig. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, of een deel ervan, dan moet u deze website niet gebruiken.

U gaat ermee akkoord dat deze website:

Schending van de accountsvoorwaarden

Als u deze accountsvoorwaarden schendt, word het recht behouden om maatregelen te nemen die naar het oordeel van Leco Arrindell gepast zijn om tegen de schending op te treden, onverminderd de overige rechten van Leco Arrindell zoals beschreven in deze accountsvoorwaarden. De maatregelen kunnen inhouden dat uw account verwijderd word, dat u wordt belet een account te maken, dat u wordt belet toegang tot de website te verkrijgen, dat toegang tot de website door computers die uw IP-adres gebruiken wordt geblokkeerd, dat uw internetprovider wordt verzocht uw toegang tot de website te blokkeren en/of dat er gerechtelijke stappen tegen u worden ondernomen.

Wijziging

Leco Arrindell heeft het recht deze accountsvoorwaarden van tijd tot tijd te herzien. Herziene accountsvoorwaarden zijn op het gebruik van deze website van toepassing vanaf de dag van publicatie van de herziene accountsvoorwaarden op deze website. U wordt aangeraden deze pagina geregeld te bekijken om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de laatste editie.

Andere informatie-pagina's:


Laatst bijgewerkt: 01-05-2023