Callio

Privacy

INFORMATIE

Het privacybeleid

De term ‘persoonsgegevens’ zoals gebruikt in dit beleid heeft betrekking op informatie zoals uw naam, e-mailadres, en alle andere gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. U hoeft geen persoonsgegevens te verstrekken voor het gebruik van de openbare gedeelten van de website. De term ‘website’ omvat de websites larrindell.com en alle subdomeinen die een cluster vormen.

Informatie over de verwerkings­verantwoordelijke

Deze website is eigendom van Leco Arrindell, een non-profitproject uit Nederland. Als u vrijwillig besluit een account te maken, contact opneemt of een andere actie onderneemt waarbij u persoonsgegevens verstrekt, stemt u in met dit beleid, de opslag van uw gegevens in Nederland en het verzamelen, verwerken, doorgeven en opslaan van uw persoonsgegevens door deze website en door de mogelijke verbonden organisaties, voor zover dit noodzakelijk is om de door u gevraagde actie uit te voeren.

Gegevensbeveiliging en -vertrouwelijkheid

Ik neem de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens heel serieus. Er word op deze website gebruik gemaakt van actuele opslag- en beveiligingstechnieken om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onjuist gebruik of onjuiste verstrekking, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies. Deze website bewaart uw persoonsgegevens alleen voor de duur die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Wij beschermen uw persoonsgegevens tijdens de verzending met encryptieprotocollen, bijvoorbeeld met Transport Layer Security (TLS).

Minderjarigen

Als u minderjarig bent in het land waarin u onze website gebruikt, kunt u uw persoonsgegevens alleen met toestemming van uw ouder(s) of uw voogd via de website verstrekken. Als u een ouder of voogd bent en u geeft toestemming aan een minderjarige om persoonsgegevens via de website te verstrekken, stemt u in met dit beleid wat betreft het gebruik van de website door de minderjarige.

Externe websites

Deze website omvat links naar externe websites. U herkent die websites doordat ze er anders uitzien en het adres in de adresbalk van uw browser verandert. Deze externe sites bieden apps en diensten aan waarbij ik geen controle heb over de programmering, de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de algemene voorwaarden. Als u die apps en diensten op deze website gebruikt, zijn daarom de gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden van de externe site van toepassing. Ik word niet op de hoogte gebracht van updates, dus lees de voorwaarden voordat u gebruikmaakt van de diensten van de externe website. Als u vragen hebt over het beleid van een externe dienstverlener, verwijs ik u naar de website van deze dienstverlener.

Op uw gebruik van Google op deze website is het huidige Privacybeleid van Google van toepassing. Google is een externe dienstverlener waarbij ik geen controle heb op de apps, programmering en Servicevoorwaarden.

Melding van beleidswijzigingen

Ik ben continu bezig deze website te verbeteren, nieuwe functies en opties toe te voegen, en de bestaande diensten te verbeteren en uit te breiden. Vanwege deze constante veranderingen zal de manier waarop er omgegaan word met gegevens van tijd tot tijd wijzigen.

Actieve scripts of javascript

Er worden scripts uitgevoerd om de functionaliteit van deze site te verbeteren. Scripttechnologie maakt het mogelijk u sneller van informatie te voorzien. Scripts worden nooit gebruikt om software op uw computer te installeren of om zonder toestemming informatie over u te verzamelen.

Sommige onderdelen van de site werken alleen correct als actieve scripts of JavaScript in uw browser zijn ingeschakeld. Bij de meeste browsers kunt u deze functies voor specifieke sites in- en uitschakelen. Zie de helpdocumentatie van uw browser voor instructies.

Andere informatie-pagina's:


Laatst bijgewerkt: 30-09-2023